Terms of service

ALLMÄNNA KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR


PARFYMEN

Parfymen blandas individuellt och exklusivt för Dig utifrån en tolkning av de bilder Du skickat till oss. Vi använder oss enbart av ingredienser av hög kvalitet, som var och en för sig inte är allergena och i koncentrationer avsedda att begränsa risken för reaktioner till ett absolut minimum. Ingredienserna, som framgår av flaskan, kommer alla från ledande tillverkare. Eftersom varje parfym är exklusiv är varje parfym inte laboratorietestad eller kontrollerad av IFRA (International Fragrance Association).


AVTAL

Avtal om köp är träffat när vi skickat Dig ett ordererkännande till den adress Du skickat Din beställning från. Kontrollera Din skräppost innan Du kontaktar oss med frågor om uteblivet ordererkännande.


PRIS

Parfymens pris angivet i SEK inklusive mervärdesskatt framgår av orderbekräftelsen. Kostnad för frakt med postbefordran inom Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i priset. Alla övriga fraktkostnader tillkommer.


BETALNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Betalning sker med bank-eller kreditkort eller med Apple Pay via vår betalningstjänst Stripe. Din vara skickas så fort full betalning kommit oss tillhanda.


REKLAMATIONER

Om parfymen skulle vara behäftad med fel har Du rätt att reklamera varan. Observera att parfymen är individuellt blandad för Dig. Reklamation av doftupplevelse, färg, konsistens och andra subjektiva upplevelser, godtas inte.
Reklamation skall vara skriftlig och ställd till hello@noordinaryscent.se. Notera att du inte har någon ångerrätt, jfr 2 kap 11§ Distansavtalslagen (SFS 2005:59).

DIN INTEGRITET

För att Du ska kunna handla av oss behöver vi hantera personliga uppgifter om Dig. Vi svarar för att hanteringen av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR). De uppgifter vi kommer att hantera är namn, adress och andra kontaktuppgifter, ordernummer, identifikationsuppgifter rörande vara och paket. Erforderliga uppgifter lämnas också till leverantören av betaltjänst, Stripe och till Postnord eller till av Dig vald transportör. Dessa har ett självständigt ansvar för hanteringen av uppgifterna.